K dalšímu čtení v Živě

IPBES uveřejnil rozsáhlou zprávu o světové biologické rozmanitosti (2019, 5)

Částečný videozáznam ze semináře spolu s prezentacemi najdete na webové stránce STUŽ www.stuz.cz nebo na odkazu zde.

Poznámky k článku a internetové odkazy

Cíle z Aiči 2010: Tyto cíle v oblasti biologické rozmanitosti jsou součástí globálního Strategického plánu pro biologickou rozmanitost na období 2011 až 2020, což je strategie států Úmluvy o biologické rozmanitosti, která byla přijata na 10. konferenci stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 10), která se konala 18. až 29. října 2010 v japonském městě Nagoja ( proto se o konferenci mluví jako o nagojské a cíle jsou někdy zvány nagojskými) , Nagoja se nachází v provincii Aiči (v angl. Aichi), odtud tedy další název cílů. Cíle lze nalézt např. jako přílohu Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016–2025 na:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty_v_gesci_prehled/$FILE/OPZPUR-SOBR2016-20210507.pdf, anebo v angličtině na:

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-EN.pdf.

Ze všech 20 cílů z Aiči 2010 nebylo dosaženo do r. 2020 úplně žádného, jen 6 cílů bylo splněno částečně.

Globální hodnotící zpráva IPBES 2019: IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. Lze ji najít na odkazu: https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673.

Shrnutí IPBES (2019): Globální hodnotící zpráva Mezivládního vědecko-politického panelu pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách – Shrnutí pro tvůrce politik. S. Díaz et al. (eds.) Sekretariát IPBES, Bonn, Německo. 56 stran. DOI: 10.5281/zenodo.4049925

V češtině je k dispozici shrnutí pro tvůrce politik na odkazu: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20201008-MZP-prinasi-cesky-preklad-hlavnich-zaveru-Globalni-hodnotici-zpravy-o-biologicke-rozmanitosti/$FILE/IPBES_Globalni-hodnotici-zprava.pdf,

O celé zprávě pojednává článek Jana Plesníka 2019: IPBES uveřejnil rozsáhlou zprávu o světové biologické rozmanitosti, který vyšel v Živě 5/2019, str. CXXIV a CXXV.

Globální rámec 2022: Kunming-montrealský globální rámec pro biologickou rozmanitost, přijatý na 15. konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti COP 15, 2. část, Montreal 2022, v angličtině lze nalézt na https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-15.

Úmluva o biologické rozmanitosti 1992: Úmluva byla po projednání v OSN otevřena k podpisu jednotlivých států na světové konferenci OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji (Summitu Země v Rio de Janeiru) 5. června 1992. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 4. června 1993. Úmluva vstoupila v platnost 29. prosince 1993, v ČR 3. března 1994, viz Sdělení č. 134/1999 Sb. MZV o sjednání úmluvy o biologické rozmanitosti. Text Úmluvy viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-134.