Soutěž Věda je krásná, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, přibližuje estetickou hodnotu přírodních fenoménů, jak ji odhalují vědci při svých výzkumech, a to prostřednictvím fotografií, ilustrací i počítačově zpracovaných vizualizací.

Více na https://vedajekrasna.cz

The Science is Beautiful competition run by the Faculty of Science at Charles University aims to show the aesthetics revealed by scientific research, either through photography, illustrations or computerised visualisations of natural phenomena.

For further information and the award-winning images see https://vedajekrasna.cz (website in Czech only).