Vstavač kukačka (Anacamptis morio) vyhynul přibližně na 60–80 % českých lokalit. V současnosti jsou pouze dvě životaschopné populace ve východních Čechách – sportovní letiště Dvořisko a přírodní rezervace Mazurovy chalupy. Zbývající čtyři populace vyžadují změnu kosení a odklízení biomasy. Genetické analýzy ukázaly, že pro obnovu populací na Choceňsku a Pardubicku lze využít jedince z kultur založených z obou stabilních východočeských populací.

Seznam použité literatury a doplňující tabulky ze studia semen najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

The Green-winged Orchid (Anacamptis morio) has become extinct in approximately 60–80 % of Czech localities. Currently there are only two viable populations in Eastern Bohemia – the Dvořisko airfield and the Mazurovy chalupy nature reserve. The remaining four populations require changes in mowing management and biomass removal. Genetic analyses showed that individuals from rescue culture established from both stable East-Bohemian populations can be used to restore the remaining populations in the Choceňsko and Pardubicko areas.