Český kras je diptero­logicky prozkoumán nesrovnatelně méně než v případě některých jiných tradičněji studovaných skupin hmyzu. Pro řadu čeledí dvoukřídlých (Diptera) nemáme z Českého krasu k dispozici žádné konkrétnější údaje, a to často ani v případě všeobecně rozšířených a dosud běžných druhů, které se tam téměř jistě vyskytují. Mnohé informace o některých druzích jsou zastoupeny pouze jednotlivými pozorováními, s údaji často rozptýlenými v méně známých nebo obtížněji dostupných publikacích. Tento příspěvek potenciálním zájemcům o studium hmyzu zájmové oblasti přináší informace o dosud lépe poznaných čeledích dvoukřídlých Českého krasu (např. Psychodidae, Cecidomyiidae, Tabanidae, Empididae, Hybotidae, Conopidae, Tephritidae and Agromyzidae), doplněné o příklady nápadných nebo jinak zajímavých zástupců tohoto řádu, s nimiž se návštěvníci zdejší jedinečné přírody mohou setkat.

Citovaná a použitá literatura:

ČERNÝ, M.; HEŘMAN, P. Vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae) Českého krasu (Leaf-miner flies (Diptera: Agromyzidae) of the Bohemian Karst (central Bohemia, Czech Republic)). Západočeské entomologické listy, 2015, 6: 50-65. Online: http://www.entolisty.cz.

HEŘMAN, Petr. Příspěvek k poznání vrtulovitých (Diptera: Tephritidae) Českého krasu a přilehlého okolí. Fragmenta Ioannea Collecta, 2008, 9: 57-70.

HEŘMAN, Petr. Nové nálezy dvoukřídlých z čeledi vrtulovitých (Diptera: Tephritidae) z území Českého krasu. (New records of Tephritidae (Diptera) from the Bohemian Karst (Czech Republic)). Fragmenta Ioannea Collecta, 2014, 19: 55–62.

HEŘMAN, Petr.; CHVÁLA, Milan. 2014a: K výskytu kroužilkovitých (Diptera: Empididae) a lovilkovitých (Diptera: Hybotidae) v Českém krasu a blízkém okolí. (On the occurrence of the dance flies (Diptera: Empididae and Hybotidae) in the Český kras/Bohemian Karst and its close environs). Bohemia centralis, 32: 357–375.

HEŘMAN, Petr.; CHVÁLA, Milan. 2014b: K výskytu očnatkovitých (Diptera: Conopidae) v Českém krasu a blízkém okolí. (On the occurrence of the thick-headed flies (Diptera: Conopidae) in the Český kras/Bohemian Karst and its close environs). Bohemia centralis, 32: 377–385.

HŘEBÍK, Štěpán. Ekologie makrozoobentosu malých vodních toků v CHKO Český kras. (Ecology of macroinvertebrates in small streams of Protected Landscape Area Bohemian Karst). Bohemia centralis, 2003, 26: 53–72.

JEDLIČKA, Ladislav; KÚDELA, Matúš; STLOUKALOVÁ, Viera. (eds). Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. 2009, Electronic version 2. Online: http://edvis.sk/diptera2009/.

JEŽEK, Jan; HEŘMAN, Petr. Ovádovití (Diptera: Tabanidae) Českého krasu. (Horse flies (Diptera: Tabanidae) of the Český kras/Bohemian Karst (Czech Republic)). Bohemia centralis, 2014, 32: 345–355.

JEŽEK, Jan; OMELKOVÁ, Markéta; HEŘMAN Petr. Koutulovití (Psychodidae, Diptera) Českého krasu a přilehlých lokalit. (Moth flies (Psychodidae, Diptera) of the Český kras/Bohemian Karst and neighbouring localities (Czech Republic)). Bohemia centralis, 2014, 32: 321–344.

SKUHRAVÁ, Marcela; SKUHRAVÝ, Václav. Bejlomorky Českého krasu (Cecidomyiidae, Diptera). (Die Gallmücken des Böhmischen Karstes (Cecidomyiidae, Diptera)). Bohemia centralis, 1993, 22: 51–81.

The Bohemian Karst represents the rather less explored areas of the Czech republic from the dipterological point of view. So far only certain families of Diptera have been studied in any detail (e.g. Psychodidae, Cecidomyiidae, Tabanidae, Empididae, Hybotidae, Conopidae, Tephritidae and Agromyzidae), whereas for many others we have no records of even the most common species from the Bohemian Karst. However, a number of species known to occur in the area can be included among the faunistically, bioindicatively or otherwise significant taxa, such as two still undescribed species of dance flies (Empididae) bound to the limestone substrate. As in the case of other insect orders, we can regard the Prague part and the central part of the Bohemian Karst as better explored than the most neglected western part of this exceptional area (which thus offers the highest potential for new dipterological discoveries).