Kriticky ohrožená kostřava ametystová (Festuca amethystina) má na území CHKO Český kras jen několik málo lokalit. Na většině z nich navíc nebyla dlouhá desetiletí pozorována. Tento článek přináší výsledky nedávno proběhlého monitoringu jejích populací, který kromě ověření historických výskytů přinesl také nález jedné úplně nové lokality.

Citovaná a použitá literatura:

DANČÁK M.; DVOŘÁK V; JANOŠÍKOVÁ K.: Třicet lesních trav České republiky. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2013.

KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Jindřich CHRTEK, et al. Klíč ke květeně České republiky. Druhé, aktualizované a zcela přepracované vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2660-6.

KIEDRZYŃSKI, Marcin, et al. Tetraploids expanded beyond the mountain niche of their diploid ancestors in the mixed-ploidy grass Festuca amethystina L. Scientific Reports, 2021, 11.1: 18735.

KIEDRZYŃSKI, Marcin, et al. Regional climate and geology affecting habitat availability for a relict plant in a plain landscape: the case of Festuca amethystina L. in Poland. Plant Ecology & Diversity, 2015, 8.3: 331-341.

ROLEČEK, Jan. Festuca amethystina L. Zprávy České botanické společnosti, 2012, 47: 87–89.

ŘEPKA, Radomír; ROLEČEK, Jan. Festuca amethystina L. Zprávy České botanické společnosti, 2002, 37: 78–79.

Internetové zdroje

Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz

The critically endangered Festuca amethystina has only a few localities in the Bohemian Karst Protected Landscape Area. Moreover, at most of them it has not been observed for decades. This article presents the results of recent monitoring of its populations, which, in addition to verifying historical occurrences, has also led to the discovery of one completely new site.