Motýli jsou na území Českého krasu soustavněji studováni již více než 150 let a doposud jich zde bylo zjištěno na 2 350 druhů (přibližně 65 % motýlí fauny České republiky), s vysokým podílem faunisticky nebo ochranářsky významných taxonů. Tato velká biodiverzita motýlů je podmíněna zejména polohou Českého krasu v termofytiku, vápencovým podložím, členitostí území a v neposlední řadě i dlouhodobým extenzivním působením člověka na zdejší krajinu. Nejvýznamnější motýlí společenstva hostí skalní a drnové stepi, lesostepi a světlé listnaté lesy. Přírodě blízké prostředí Českého krasu spolu se stanovišti více ovlivněnými člověkem (zejména posttěžební prostory) poskytují velký potenciál pro pokračující studium motýlů a zároveň ochranu jejich mimořádně bohaté zdejší fauny.

Citovaná a použitá literatura:

KRUŠEK, Karel; SOLDÁT, Miroslav. Motýlí fauna Karlštejnska - 2. část. (Die Schmetterlingsfauna der Gegend von Karlštejn – Teil 2). Bohemia centralis, 1980, 9: 109–161.

LAŠTŮVKA, Zdeněk; LAŠTŮVKA Aleš. Motýli (Lepidoptera) města Brna – historie a současnost. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2020.

SOLDÁT, Miroslav. Fauna denních motýlů (Rhopalocera) Karlštejnska. (Die Tagfalter (Rhopalocera) der Umgebung von Karlštejn). Bohemia centralis, 1978, 7: 163–169.

SOLDÁT, Miroslav. Dodatek k motýlí fauně Karlštejnska. Bohemia centralis, 1983, 12: 224–227.

SOLDÁT, Miroslav; STARÝ Bohumil. Fauna drobných motýlů Karlštejnska. (Die Kleinschmetterlinge in der Umgebung von Karlštejn. Bohemia centralis,1978, 7: 105–149.

STERNECK, Jacob. Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens. Jacob Sterneck, Karlsbad, 1929.

STERNECK, Jacob; ZIMMERMANN, F. Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens II. (Microlepidoptera). Jacob Sterneck, Karlsbad, 1933.

Butterflies and moths have been systematically studied in the area of the Bohemian Karst for more than 150 years, and about 2 350 species (approximately 65 % of our fauna) have been found there so far, with a significant proportion of taxa of faunistic or conservational importance. This high biodiversity of Lepidoptera is mainly due to the location of the Bohemian Karst within thermophyticum, the limestone bedrock, the area topography and not least, the long-term extensive human impact on the local landscape. The most important communities of Lepidoptera are hosted by rock and turf steppes, forest steppes and light deciduous forests. The close-to-nature environment of the Bohemian Karst, together with habitats more affected by human activities (especially post-mining areas), provide great potential for further studies of Lepidoptera and at the same time the protection of the exceptionally rich local fauna of this insect order.