Vyhlášení chráněné krajinné oblasti Český kras v roce 1972 předcházela řada zákonitých kroků. Dostatečné údaje o výskytu rostlinných druhů vedly k rozeznání oblasti vápnomilné květeny, odlišné od okolí. Podle podobnosti s jinými krasovými krajinami bylo území nazváno Českým krasem a byly upřesněny jeho hranice. Následoval podrobnější výzkum území a vyvstala potřeba ochránit jeho přírodní hodnoty.

K dalšímu čtení v Živě

Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let (2012, 3)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.


The declaration of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Central Bohemia) in 1972 was preceded by a series of logical steps. Sufficient data on the occurrence of plant species led to the recogni­tion of the area of calciphilous flora. Based on its similarity to other karst landscapes, the area was named the Bohemian Karst. A more detailed survey of the area led to the need to protect its natural assets.