Velký význam lovu, resp. myslivosti ve středověku a novověku je obecně dobře znám. Globální pohled dnešní doby na les a myslivost však často opomíjí lokální stránku věci. Právě to bylo hlavním motivem pro sepsání článku, který usiluje o poodhalení nepříliš vzdálené minulosti, mající dopad na současnou podobu lesa a krajiny. Prozkoumejme tedy oblast východní Moravy, Hostýnské vrchy a jejich podhůří, kde se ještě v 19. století nacházely tři obory. Co o nich víme a jak ovlivnily současný region? Barevné mapy k tomuto článku jsou uvedeny na str. 104 této Živy.