Velký význam lovu, resp. myslivosti ve středověku a novověku je obecně dobře znám. Globální pohled dnešní doby na les a myslivost však často opomíjí lokální stránku věci. Právě to bylo hlavním motivem pro sepsání článku, který usiluje o poodhalení nepříliš vzdálené minulosti, mající dopad na současnou podobu lesa a krajiny. Prozkoumejme tedy oblast východní Moravy, Hostýnské vrchy a jejich podhůří, kde se ještě v 19. století nacházely tři obory. Co o nich víme a jak ovlivnily současný region?

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

The importance of game management during the feudal era is very well known in society. Currently, the global view of forest and game management, although quite popular, very often negects the regional view of the topic. This article thus describs the not too remote history of game management in East Moravia and the Hostýnské vrchy region, specifically three vanished game preserves. Where were the game preserves located? What do we know about them and how did they influence the present landscape design? We have tried to find the answers.