Citovaná a použitá literatura:

ČERNÁ, Anna. Gregor Johann Mendel. Živa, 2022, 4: CIV.

ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte: ze zkušeností jazykové poradny. Praha: Scientia, 2002. ISBN 80-7183-260-X.

Nový encyklopedický slovník češtiny (https://www.czechency.org/) – heslo výpůjčka + odtud odkazy k jednotlivým jazykům

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997