Na příkladu dýchacích orgánů členovců (Arthropoda) můžeme ukázat, jak organismy s různou evoluční historií řeší základní fyziologické potřeby. Dýchání je ovlivněno několika fyzikálními principy, s nimiž se členovci vypořádali v některých aspektech odlišně, zatímco v jiných podobně jako obratlovci. Představíme si hlavní typy dýchacích orgánů a doporučíme zástupce členovců, na kterých je můžeme ve výuce demonstrovat. Článek věnuji památce svého učitele prof. Jaroslava Smrže (1950–2018), který na přednáškách nadchl řadu studentů pro kouzelný svět bezobratlých. Výklad prokládal neuvěřitelnou zásobou vtipných historek, které nám pomáhaly si velké množství nových informací zapamatovat. S oblibou říkal: „Pro evoluci není žádný problém vytvořit nový orgán. A už vůbec není problém starý orgán předělat na něco jiného a dát mu novou funkci.“

Citovaná a použitá literatura:

BUCHAR, Jan. Práce ze zoologie: určeno pro posl. fakult pedagog. na území ČSR. Praha: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1983.

FARRELLY, C. A.; GREENAWAY, P. The morphology and vasculature of the respiratory organs of terrestrial hermit crabs (Coenobita and Birgus): gills, branchiostegal lungs and abdominal lungs. Arthropod Structure & Development, 2005, 34.1: 63-87.

HANEL, Lubomír. Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu II (dýchání vodních živočichů). Biologie-Chemie-Zeměpis, 2018, 27(2), 11-21.

KAMENZ, Carsten; DUNLOP, Jason A.; SCHOLTZ, Gerhard. Characters in the book lungs of Scorpiones (Chelicerata, Arachnida) revealed by scanning electron microscopy. Zoomorphology, 2005, 124: 101-109.

HOU, Jin-bo; HUGHES, Nigel C.; HOPKINS, Melanie J. The trilobite upper limb branch is a well-developed gill. Science Advances, 2021, 7.14: eabe7377.

HŮRKA, Karel. Rozmnožování a vývoj hmyzu. Praha: St. pedagog. naklad., 1980.

CHAUDHARI, S. S.; BAKARE, S. S.; DHAMANI, A. A. Histomorphology of the larval hindgut of the Dragonfly Bradinopyga geminata (Rambur)(Odonata: Libellulidae). IJLSCI, 2013, 240.

KOMNICK, H. The rectum of larval dragonflies as jet-engine, respirator, fuel depot and ion pump. Advances in odonatology, 1982, 1.1: 69-91.

LELLÁKOVÁ, Františka et al. Zoologická technika (2. vyd). Praha: Karolinum, 1992.

SCHOLTZ, Gerhard; KAMENZ, Carsten. The book lungs of Scorpiones and Tetrapulmonata (Chelicerata, Arachnida): evidence for homology and a single terrestrialisation event of a common arachnid ancestor. Zoology, 2006, 109.1: 2-13.

SUZUKI, Yutaro; BERGSTRÖM, Jan. Respiration in trilobites: a reevaluation. GFF, 2008, 130.4: 211-229.

WESTHEIDE, W.; RIEGER, R. et al. (2013). Spezielle Zoologie Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. 3. Auflage. Springer Spektrum, Berlin Heidelberg, 892 pp.