Učená společnost České republiky na slavnostní části XXIX. valného shromáždění, které se konalo 15. května 2023, udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středo­školským studentům. Medaile za zásluhy o rozvoj vědy byla zřízena v r. 2004 k 10. jubileu Učené společnosti, aby ocenila zejména jedince, kteří se zasloužili o rozvoj vědy v ČR. Jde o nejvýznamnější ocenění, které je touto společností udělováno. Ceny Učené společnosti ČR představují uznání za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu osobnostem, jež nejsou členy Učené společnosti. Jsou předávány v kategoriích vědecký pracovník, mladší vědecký pracovník, vysokoškolský student, středoškolský student a pro pedagogické pracovníky za podporu zájmu o vědu a výzkum na středních školách a vytváření podmínek pro individuální činnost studentů. Dále je od r. 2022 udělována cena Via Chimica, společné ocenění Učenou společností ČR a Nadací Experi­mentia vysokoškolským studentům za mimořádné vědecké výsledky z chemie.

Více na www.learned.cz