Dvouslovné pojmenování organismů vzniklo před 270 lety a bylo zcela zásadní pro rozvoj biologických disciplín, především taxonomie, ale i pro sdílení informací mezi vědci a s veřejností. Pojmenovávání nových druhů má závazná pravidla shrnutá v tzv. kódu. Článek přibližuje některá z těchto pravidel na příkladu popisu nových druhů hub.

Citovaná a použitá literatura:

AIME, M. Catherine, et al. How to publish a new fungal species, or name, version 3.0. IMA fungus, 2021, 12: 1-15.

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V. Studies on Hyphomycetes from Cuba II. Hyphomycetes from the Isla de la Juventud. Ceska Mykol., 1984, 38: 96-120.

Binomical names of organisms have been used for 270 years, constituting a crucial step in the development of biological disciplines (taxonomy above all), and the sharing of information among scientists and with the general public. Naming new species has strict rules that are summarised in what is called a code. Some of these rules will be presented using the example of a description of a new fungal species.