Česká společnost entomologická od r. 2021 vyhlašuje iniciativu s názvem Hmyz roku. Cílem je představit veřejnosti zajímavého zástupce hmyzu a přispět k jeho poznání a ochraně. Pro letošní rok byl vybrán tesařík pižmový (Aromia moschata), velký a krásně zbarvený brouk, který však žije poměrně skrytě. Jeho larvy se vyvíjejí ve dřevě různých druhů vrb (Salix spp.). Přestože tento tesařík obývá většinu území České republiky, jeho počty dramaticky klesly.

Česká společnost entomologická si dovoluje požádat veřejnost o spolupráci při aktualizaci informací o výskytu druhu v minulosti i současnosti. Máte-li zájem o setkání s tesaříkem pižmovým, vydejte se na příhodná místa v červnu, červenci a srpnu, kdy jsou brouci nej­aktivnější. Pokud na ně narazíte, prosíme vás o dokumentaci pozorování a jeho sdílení s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nebo přímo ČSE.

Svá pozorování zadávejte do Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR https://portal.nature.cz/nd/

Další možností je databáze BioLib (https://www.biolib.cz/) nebo iNaturalist (https://www.inaturalist.org/), případně aplikace BioLog (https://biolog.nature.cz/biolog/cz).

Citovaná a použitá literatura:

SLÁMA, Milan E.F. Tesaříkovití - Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky: (brouci - Coleoptera) : výskyt - bionomie - hospodářský význam - ochrana. Krhanice: Milan Sláma, [1998].

Since 2021 the Czech Entomological So­ciety has announced an initiative titled Insect of the Year. The aim is to introduce interesting insects to the public, to contribute to their protection and to enhance our knowledge of them. This year, the Musk Beetle (Aromia moschata) has been selected, a large and beautifully coloured beetle whose life is relatively well-hidden. Its larvae develop in the wood of various willow species (Salix spp.). Although this beetle inhabits most of the Czech Republic, its numbers have fallen dramatically.