Společným tématem článků K výuce v tomto čísle Živy je „Zaostřeno na detail“ u různých skupin členovců. Zajímavé ale také může být, když zaměříme pozornost na útvary, jež někteří členovci produkují a budují, jako jsou kokony sloužící k péči o potomstvo u pavouků (Araneae) nebo lapací sítě určené k lovu kořisti. Lapací sítě jsou tématem pracovního listu na webové stránce Živy, a proto si stručně představíme jednotlivé typy sítí, které můžeme zaznamenat u druhů žijících v České republice (podrobněji viz Kůrka a kol. 2015).

Na křídové str. 134 najdete barevnou přílohu s několika příklady, podrobnější článek s dalšími fotografiemi je v kuléru na str. CII–CIV: https://ziva.avcr.cz/2023-3/typy-lapacich-siti-pavouku-1.htmlhttps://ziva.avcr.cz/typy-lapacich-siti-pavouku-1.html

Citovaná a použitá literatura:

KŮRKA, Antonín. Pavouci České republiky. Praha: Academia, 2015. Atlas. ISBN 978-80-200-2384-1.

Spiders use silk fibres to form capturing webs. Different groups of spiders create webs of different architectures. The present paper describes the basic types of spider webs and their principal differences. The most fascinating result of the evolution of capturing webs is the orb web built by araneoid spiders, but even this type has undergone significant evolution.