Od založení časopisu Živa uplynulo už 170 let. Ve století předminulém, v době vzniku spolků, českojazyčných podniků, aktivit kulturních v nejširším slova smyslu byl prvním českým „přírodnickým“ časopisem (před dalšími v pořadí Vesmírem a Časopisem pro pěstování mathematiky a fysiky). Kulatých výročí už tedy zažila Živa dost a napsáno k nim bylo mnoho zajímavého. Mění se ale dobový kontext nutící k zamyšlení: „Co by tomu dnes zakladatel Jan Evangelista řekl?“
Ve slavnostní a velmi milé atmosféře proběhlo 22. května 2023 předání cen časopisu Živa – za přítomnosti předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové, dřívější předsedkyně Heleny Illnerové (obě jsou také členkami redakční rady Živy), představitelek Akademie věd Blanky Říhové a Markéty Pravdové, zástupců Přírodo­vědecké fakulty Univerzity Karlovy, jejího dřívějšího děkana a dříve dlouho­letého předsedy redakční rady Živy Pavla Kováře a současného předsedy Jana Votýpky, dalších členek a členů rady a významných hostů. Jako v minulých letech se konalo v novorenesanční Lannově vile v Praze-Bubenči, reprezentačních prostorách Akademie věd.

K dalšímu čtení v Živě

Významný stomatolog a purkyňolog Otakar Brázda devadesátiletý (2022, 6)

The Živa journal can now count 170 years since its establishment. On Monday, 22nd May 2023, in the prestige premises of the Czech Academy of Sciences’ Villa Lanna in Prague, the Editorial Board and Office awarded the Živa prizes to the authors of selected ar­ticles published in 2022 and to a personality who has made a significant contri­bution to the development of Živa in the sphere of authorship and popularisation. The meeting was opened by the CAS President, Eva Zažímalová, in the presence of a number of representatives of the Academy of Sciences, Editorial Board, long-time collaborators with our journal and esteemed guests.