Díky své obrovské diverzitě nabízí skupina šestinozí (Hexapoda) neskutečnou pestrost tvarů, forem a řešení, které ale vycházejí ze stejného základu. K pozorování této variability často stačí stolní lupa, binokulární mikroskop nebo makroobjektiv fotoaparátu. Článek nemá ambice podat vyčerpávající popis co a jak pozorovat, má být ukázkou ze světa bezobratlých, ve kterém lze tisíckrát nalézt stejnou strukturu a pokaždé v jiném provedení.

Thanks to its enormous diversity, the Hexapoda group offers an incredible variety of shapes, forms and solutions, but all ba­sed on the same foundation. A desktop magnifying glass, a binocular microscope or a camera macro lens is often all that is needed to observe this variability. This article does not aspire to give an exhaus­tive description of what to observe and how to observe it, as it is meant to be just an example of the world of invertebrates in which the same structure can be found thousands of times, each time in a different design.