Více na webových stránkách Mezinárodní biologické olympiády www.ibo-info.org/en/