Příspěvek se zabývá dřevinami a lesy Banátu, oblastí českého osídlení jihozápadního výběžku Karpat. Původní, neprostupné lesy, zasahující až k Dunaji, jsou již částečně vykáceny, propásané a také hospodářsky využívané, často tradičně jako pařeziny. V území najdeme flóru se středoevropskými, panonskými i submediteránními prvky.

Citovaná a použitá literatura

BOHN, Udo, et al. Karte der natürlichen Vegetation Europas: Ma [beta] stab 1: 2500000: Erläuterungstext. Bundesamt für Naturschutz, 2003.

BUČEK, Antonín, et al. Ancient coppice woodlands in the landscape of the Czech Republic. European Countryside, 2017, 9.4: 617-646.

KOVÁŘ, Pavel. Přenesená krajina: český venkov v rumunském Banátu. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2967-6.

LANG, Gerhard; RYBNÍČEK, Kamil; RYBNÍČKOVÁ, Eliška. Spätglaziale und holozöne Vegetationsgeschichte Europas. In. BOHN et al. Karte der natürlichen Vegetation Europas. Teil 1: Erläuterungstext, 2003 pp. 87-104.

MADĚRA, Petr et al. Výmladkové lesy v krajině Banátských hor. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2012.

MADĚRA, Petr, et al. Tree shape and form in ancient coppice woodlands. Journal of Landscape Ecology, 2017, 10.2: 49-62. DOI 10.1515jlecol-2017-0004.

SLACH, Tomáš et al. 2016. Starobylé výmladkové lesy. Brno: Mendelova univerzita, 216.

This paper deals with the tree species and forests of the Czech settlement area in the south-western foothills of the Carpathians. The original forests have now been par­tially felled, grazed and used economically, traditionally for coppicing. Flora with Central European, Pannonian and Sub-Me­diterranean elements can be found there.