V jihozápadním Rumunsku se nachází enkláva několika českých vesnic, založených při kolonizaci před dvěma staletími. Jednou z nich byla i Elizabeta (Alžběta), která zanikla asi dvě dekády po svém vzniku – zřejmě kvůli nedostatku vody. Článek se zamýšlí nad metodami rekonstrukce využití ploch uvnitř vesnice včetně indikace pomocí rostlin.

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

In south-western Romania, there is an en­clave of several Czech villages, founded two centuries ago. One of them was Elizabeta (Alžběta), which was abandoned ap­proximately two decades later – probably due to lack of water. The article considers land use restoration methods on sites wi­thin the village including plant indication.