Struktura a funkce adhezivních orgánů žab a ještěrek je popsána a fotograficky dokumentována v makro-, mikro- a nanoměřítku. Přichycení žab na hladký povrch je zprostředkováno tzv. vlhkou adhezí, fungující na základě kapilárních sil. Naproti tomu ještěři se přichytávají pomocí tzv. suché adheze, jejímž principem jsou Van der Waalsovy přitažlivé elektrostatické síly. Zmíněno je také využití poznatků ze studia adhezivních orgánů zvířat v oblasti bioinspirovaného inženýrství.

Citovaná a použitá literatura

AUTUMN, Kellar, et al. Adhesive force of a single gecko foot-hair. Nature, 2000, 405.6787: 681-685.

BARUŠ, Vlastimil a Ota OLIVA. Obojživelníci = Amphibia. Praha: Academia, 1992. Fauna ČSFR. ISBN 80-200-0433-5.

DROTLEF, Dirk M., et al. Morphological studies of the toe pads of the rock frog, Staurois parvus (family: Ranidae) and their relevance to the development of new biomimetically inspired reversible adhesives. Interface focus, 2015, 5.1: 20140036.

DUFRESNES, Christophe. Obojživelníci. Obrazový průvodce, 139 druhů. Praha: Euromedia Group, 2021.

DUNGEL, Jan a Zdeněk ŘEHÁK. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2005. Eltodo. ISBN 80-200-1282-6.

FAVI, Pelagie M., et al. Inspiration from the natural world: from bio-adhesives to bio-inspired adhesives. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, 28.3-4: 290-319.

GRIFFING, Aaron H., et al. Convergent developmental patterns underlie the repeated evolution of adhesive toe pads among lizards. Biological Journal of the Linnean Society, 2022, 135.3: 518-532.

LANGOWSKI, Julian KA, et al. Tree frog attachment: mechanisms, challenges, and perspectives. Frontiers in zoology, 2018, 15.1: 1-21.

SPINNER, Marlene; WESTHOFF, Guido; GORB, Stanislav N. Subdigital setae of chameleon feet: friction-enhancing microstructures for a wide range of substrate roughness. Scientific Reports, 2014, 4.1: 5481.

WILLIAMS, E. E.; PETERSON, J. A. Convergent and alternative designs in the digital adhesive pads of scincid lizards. Science, 1982, 215.4539: 1509-1511.

ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky. Praha: Grada, 2009.

ZWACH, Ivan. Obojživelníci a plazi České republiky. Grada, Praha, Grada, 2013

The structure and function of the adhesive organs of frogs and lizards are described and photographically documented on a macro-, micro-, and nanoscale. The attach­ment of frogs to a smooth surface is facilitated by so-called wet adhesion based on capillary forces. In contrast, lizards attach themselves using dry adhesion, the principle of which is Van der Waals electro­static forces. The application of findings from the study of animal adhesive organs in the field of bio-inspired engineering is mentioned.