Citovaná a použitá literatura

HRUŠKOVÁ, Zdena: Sirup a lišaj, Naše řeč, ročník 41 (1958), číslo 1-2, s. 61–63

Kol.: Na co se nás často ptáte, Scientia, Praha 2002

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS)

Pravidla českého pravopisu, akademické vydání, Academia, Praha 1957

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Internetové zdroje

Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz)

Český národní korpus (https://kontext.korpus.cz/)

Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/)

Wikipedie