Navzdory tomu, že nejsou nejvyšším ani nejrozlehlejším pohořím, jsou Brdy pro biodiverzitu překvapivě významné. Článek zdůrazňuje klíčovou roli vojenských aktivit, zejména častých požárů, při formování a udržování těchto ekosystémů, a poukazuje na nutnost aktivního managementu pro udržení jejich ekologické hodnoty a ochranu ohrožených druhů hmyzu a dalších členovců.

Despite not being the tallest or most extensive mountain range, the Brdy mountains are unexpectedly significant for biodiversity. This article emphasises the vital role played by military activities, especially frequent fires, in shaping and maintaining these ecosystems, underscoring the need for ongoing management to sustain their ecological value and protect endangered species of insects and other arthropods.