Prakticky ihned po požáru zadalo Ministerstvo životního prostředí studii, která měla podat první shrnutí příčin vzniku a šíření požáru v národním parku České Švýcarsko v létě 2022. Studie byla vypracována v září až listopadu 2022. Analýzou stop po požáru a kalibrací požárových modelů, které nikdy předtím nebyly v České republice použity, bylo zjištěno, že požár v tomto rozsahu vznikl kombinací mnoha faktorů (velkého sucha, větru, vysoké návštěvnosti špatně přístupné oblasti zapálení, neukázněnosti návštěvníků a dalších). Vzniku požáru prakticky nešlo za těchto podmínek zabránit. Přítomnost bezzásahových ploch nesehrála při vzniku a šíření požáru významnější roli. Holiny hořely rychleji (s nižší intenzitou) než plochy se soušemi.

Zprávu, z níž tento článek vychází, najdete v plném znění na www.mzp.cz.

Citovaná a použitá literatura

BOBEK, Přemysl, et al. Human-induced changes in fire regime and subsequent alteration of the sandstone landscape of Northern Bohemia (Czech Republic). The Holocene, 2018, 28.3: 427-443.

Další literaturu k tématu můžete najít ve zprávě, ze které článek vychází (J. Hruška a kol. 2022)

The fire in the Bohemian Switzerland National Park was caused by a combination of weather conditions and high visitation in a poorly accessible ignition area. Thus it was very hard to prevent the fire’s onset. The presence of unmanaged areas did not play a significant role in the origin and spread of the fire. Clearings burned more rapidly than areas of dead trees.