Lesní požáry jsou s postupující klimatickou změnou stále běžnější i u nás. Přestože jde nepochybně o problém, neměli bychom ale zapomínat, že oheň býval běžnou součástí disturbančního režimu ve většině Evropy. Tento článek nabízí krátkou exkurzi do lesů, v nichž oheň stále hraje důležitou roli. Ukazuje, že oheň často vytváří biologicky velmi cenná stanoviště a jeho návrat tak pro mnoho ohrožených částí naší přírody může znamenat spíše naději než problém.

As climate change advances, forest fires are coming to Central Europe. This certainly poses a problem. We should not forget, however, that until recently fires were an integral part of many wooded ecosystems in the region. In this article we visit several fire-affected forested places in the Palaearctic region to learn about the potential effects of fire on the biota of Central Europe.