Nedílnou součástí dynamiky vřesovišť na dopadových plochách v chráněné krajinné oblasti Brdy je vypalování, které provázelo zdejší cvičení armády v době vojenského újezdu a formovalo jejich dnešní ráz, který je v kontextu české krajiny unikátní. Článek seznamuje s důležitostí narušení pro existenci a fungování společenstva vřesoviště obecně a s významem požáru na úrovni schopnosti regenerace klíčového druhu vřesovišť, vřesu obecného (Calluna vulgaris).

Citovaná a použitá literatura

BARCLAY-ESTRUP, Paul; GIMINGHAM, C. H. The description and interpretation of cyclical processes in a heath community: I. Vegetational change in relation to the Calluna cycle. The Journal of Ecology, 1969, 737-758.

BARGMANN, Tessa; MAAREN, Inger E.; VANDVIK, Vigdis. Life after fire: smoke and ash as germination cues in ericads, herbs and graminoids of northern heathlands. Applied vegetation science, 2014, 17.4: 670-679.

FLEMATTI, Gavin R., et al. A compound from smoke that promotes seed germination. Science, 2004, 305.5686: 977-977.

HOBBS, Richard J.; GIMINGHAM, C. H. Studies on fire in Scottish heathland communities II. Post-fire vegetation development. The Journal of Ecology, 1984, 585-610.

THOMAS, Tudor H.; DAVIES, Ian. Responses of dormant heather (Calluna vulgaris) seeds to light, temperature, chemical and advancement treatments. Plant growth regulation, 2002, 37.1: 23-29.

VELLE, Liv G.; NILSEN, Liv S.; VANDVIK, Vigdis. The age of Calluna stands moderates post‐fire regeneration rate and trends in northern Calluna heathlands. Applied Vegetation Science, 2012, 15.1: 119-128.

WATT, Alex S. Bracken versus heather, a study in plant sociology. The Journal of Ecology, 1955, 490-506.

Fire is an integral part of heathland dynamics in the Brdy Protected Area. Its long-­term presence, originating as an accompanying effect of local military training, formed the heath­land’s present-day character, unique in the context of Czech landscape. The article introdu­ces the importance of disturbances for the existence and operation of this community and the regeneration of ey heathland species, the Heather (Calluna vulgaris).