Článek shrnuje současné poznatky o ekologii hub na spáleništích a připojuje vlastní výsledky mykologického průzkumu na spáleništi po velkém požáru v národním parku České Švýcarsko.

Citovaná a použitá literatura

FOX, Sam, et al. Fire as a driver of fungal diversity—A synthesis of current knowledge. Mycologia, 2022, 114.2: 215-241. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/00275514.2021.2024422

The article summarises the current knowledge on the ecology of fungi on burnt land and adds the results of a mycological survey at a burnt land site after a large fire in the Bohemian Switzerland National Park.