Citovaná a použitá literatura

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

Internetové zdroje

Akademický slovník současné češtiny (https://www.slovnikcestiny.cz)

Český národní korpus (https://kontext.korpus.cz/)

Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz)