Více na www.avcr.cz

Pravidla udělování titulu DSc. a další informace jsou umístěny na webových stránkách www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecky-titul-dsc./.