Letos oslavila chráněná krajinná oblast Beskydy 50 let existence. K významnému výročí přinášíme v tomto čísle články o vzácných a ohrožených, ale i vracejících se zástupcích flóry a fauny tohoto území, a zde také rozhovor s ředitelem Správy CHKO Františkem Jaskulou. Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, oboru systematická biologie a ekologie (1992). Po studiu pracoval v olomouckém středisku Českého ústavu ochrany přírody, kde se za­býval především péčí o nelesní maloplošná chráněná území a nelesní zeleň. V roce 1993 přešel na Správu CHKO Beskydy, kterou od roku 2000 vede. Dlouhodobě se zajímá o druhovou ochranu a ekologickou výchovu, spolupracuje s Univerzi­tou Palackého na přípravě exkurzí a na ochranářských seminářích. Věnuje se ochraně přírody v rámci karpatského regionu a ochraně velkých šelem. Pracuje i v odborné skupině pro sport, rekreaci a turistiku, v letech 2002–06 byl členem obecního zastupitelstva a vedl komisi životního prostředí. V roce 2015 byl krátkodobě pověřen vedením Správy CHKO Poodří. Působí jako člen redakční rady Zpravodaje Beskydy a také poroty fotosoutěže Valašská krajina.