Následující rozhovor vznikl na podnět redakce Živy na podzim 2023 u příležitosti 70. narozenin Karla Pracha jako rozhovor otce a syna a botanika s botanikem. Na výsledku se podíleli i další botanici a členové rodiny jako autoři fotografií – Jindřich a Eva.
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., působí od r. 1983 na třeboňském pracovišti Botanického ústavu Akademie věd a od r. 1991 pracuje i na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v letech 1999–2006 byl jejím vedoucím. Vedle studia sukcese se zabýval i dynamikou a ekologickými funkcemi říčních niv a ekologií invazních rostlin. Od 90. let se vymezoval nový obor ekologie obnovy a K. Prach se stal jeho prvním představite­lem a propagátorem na našem území. Kromě výuky se angažuje v profesních spolcích, je předsedou České botanické společnosti, spoluzakládal a řadu let byl členem výboru evropské sekce celosvětově působící Society for Ecological Restoration (Společnosti pro ekologickou obnovu) a členem International Association for Vegetation Science (Mezinárodní společnosti pro výzkum vegetace). Napsal na 400 vědeckých a odborných publikací a editoval nebo spolueditoval řadu knih a sborníků vydaných v zahraničí.

Články Karla Pracha v Živě