Dne 27. září 2023 oslavil své 70. narozeniny významný český zoolog, ekolog a vysokoškolský učitel prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. Protože čtenáři Živy se s jeho profesními a publikačními aktivitami seznámili dosti podrobně u příležitostí jeho 50. a 60. narozenin (2003, 5: LXIII; 2013, 5: CIX), nabízíme místo dalšího medailonu rozhovor s jubilantem.

Články Vladimíra Bejčka v Živě