Vydal Jihočeský kraj, 2022, více na https://zp.kraj-jihocesky.cz

K dalšímu čtení v Živě

Aleš Dolný, Dan Bárta, Martin Waldhauser, Otakar Holuša, Lubomír Hanel a kol.: Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution (2010, 4)

Zdeněk Hanč (ed.) a kolektiv: Denní motýli a vřetenušky jižních Čech (2020, 4)

Citovaná a použitá literatura

DOLNÝ, Aleš; BÁRTA, Dan; WALDHAUSER, Martin; HOLUŠA, Otakar a HANEL, Lubomír. Vážky České republiky: ekologie, ochrana a rozšíření = The dragonflies of the Czech Republic : conservation and distribution. Vyd. 2. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2008. ISBN 978-80-86327-71-6.

DOLNÝ, Aleš; HARABIŠ, Filip a BÁRTA, Dan. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Atlas. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2503-6.

DOLNÝ, Aleš, et al. Effects of landscape patterns and their changes to species richness, species composition, and the conservation value of Odonates (insecta). Insects, 2021, 12.6: 478.

HARABIŠ, Filip; DOLNÝ, Aleš. Military training areas as refuges for threatened dragonfly species: Effect of spatial isolation and military activity. Biological Conservation, 2018, 217: 28-35.

KLECKA, Jan; BOUKAL, David S. Who eats whom in a pool? A comparative study of prey selectivity by predatory aquatic insects. PLoS One, 2012, 7.6: e37741.

KLECKA, Jan; BOUKAL, David S. Foraging and vulnerability traits modify predator–prey body mass allometry: freshwater macroinvertebrates as a case study. Journal of Animal Ecology, 2013, 82.5: 1031-1041.

KOLAR, Vojtech; BOUKAL, David S.; SENTIS, Arnaud. Predation risk and habitat complexity modify intermediate predator feeding rates and energetic efficiencies in a tri‐trophic system. Freshwater Biology, 2019, 64.8: 1480-1491.

KOLAR, Vojtech; VLAŠÁNEK, Petr; BOUKAL, David S. The influence of successional stage on local odonate communities in man-made standing waters. Ecological Engineering, 2021, 173: 106440.

SENTIS, Arnaud; MORISSON, Julie; BOUKAL, David S. Thermal acclimation modulates the impacts of temperature and enrichment on trophic interaction strengths and population dynamics. Global Change Biology, 2015, 21.9: 3290-3298.

SENTIS, Arnaud, et al. Predator diversity and environmental change modify the strengths of trophic and nontrophic interactions. Global Change Biology, 2017, 23.7: 2629-2640.

WALDHAUSER, Martin; ČERNÝ, Martin. Vážky České republiky: příručka pro určování našich druhů a jejich larev. Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2014.