Želvy z miocenní lokality Břešťany u Bíliny na Mostecku jsou známy více než 100 let. Byly zde objeveny kajmanky (Chelydridae), bahenní želvy (batagurovití – Geoemydidae) a také kožnatky (Trionychidae), jedny z nejzvláštnějších želv vůbec. Ty se vyznačují plochým krunýřem pokrytým kůží, pádlovitými končetinami a drobným chobůtkem. Z Břešťan se dochovaly jak zbytky krunýřů, tak i kosti končetin či dokonce lebky. Podle kosterních pozůstatků však doposud nebylo možné kožnatkovité želvy blíže určit. Až díky moderním technologiím se podařilo vytvořit trojrozměrný model lebky a na základě těchto modelů určit želvu do druhu Rafetus bohemicus. Jde o nejstarší nález tohoto rodu na světě a přesouvá evoluci této linie želv z Asie do střední Evropy.

Citovaná a použitá literatura

CHROUST, Milan, et al. Redescription of the soft-shell turtle Rafetus bohemicus (Testudines, Trionychidae) from the Early Miocene of Czechia. PeerJ, 2023, 11: e15658. https://doi.org/10.7717/peerj.15658

JOYCE, Walter G. The origin of turtles: a paleontological perspective. Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, 2015, 324.3: 181-193.

LAUBE, Gustav Carl. Vorläufiger Bericht über Schildkrötenreste aus der böhmischen Braunkohlenformation. Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 1895: 391–392.

LAUBE, Gustav Carl. 1896. Schildkrötenreste aus der böhmischen Braunkohlenformation. Abhandlungen des Deutschen Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins fur Böhmen "Lotos", 1896, 1:1–19.

LIEBUS, Adalbert. 1930. Neue Schildkröten aus den Tertiären Süsswassertonen von Preschen bei Bilin in Böhmen. Rozpravy Státního geologického ústavu Československé republiky, 4:1–57.

PRITCHARD, P. C. H.; RABETT, R. J.; PIPER, P. J. Distinguishing species of geoemydid and trionychid turtles from shell fragments: evidence from the Pleistocene at Niah Caves, Sarawak. International Journal of Osteoarchaeology, 2009, 19.4: 531-550.

SCHOCH, Rainer R.; SUES, Hans-Dieter. The diapsid origin of turtles. Zoology, 2016, 119.3: 159-161.

Turtles from the Břeštany fossil site close to Bílina in the Most district (north-western Bohemia, Czech Republic) have been known for more than a hundred years. Snapping turtles (Chelydridae), freshwa­ter turtles (Geoemydidae) and bizarre soft-shell turtles (Trionychidae) have been discovered here. These are characterised by a flat carapace covered by skin, paddle-like limbs, and a small proboscis. From Břešťany, remains of shells, limb bones and even skulls have been preserved, but their taxonomic interpretation was still a mystery. Thanks to modern technologies it has been possible to create a 3D model of the skull and on this basis assign the turtle to the species Rafetus bohemicus. It is the oldest find of this genus in the world and moves the evolution of this turtle line from Asia to Central Europe.