Jan Nepomuk Čermák, student Jana Evangelisty Purkyně ve Vratislavi a jeho první asistent ve fyziologickém ústavu v r. 1850, obdržel roku 1855 jmenovací dekret od rakouského ministra školství hraběte Lva Thuna na místo profesora zoologie na univerzitě ve Štýrském Hradci. Jmenování nadaného a pracovitého i úspěšného docenta fyziologického ústavu v Praze profesorem zoologie je jistě překvapivé. Ministra Thuna vedly k jeho rozhodnutí ohledy na Purkyněho, neboť předpokládal, že pokud by Čermák byl jmenován profesorem fyziologie v Praze, cítil by se tím jistě Purkyně býti raněn. Čermák tedy odjíždí do Štýrského Hradce s ministrovým slibem, že ho navrhne na první uvolněné místo fyziologa na kterékoli rakouské univerzitě.

K dalšímu čtení v Živě

Popis chřestýšového ocasu (1853, 1)

Jedovatá zbraň pavouků (1853, 2)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže.