V tištěné verzi časopisu došlo v tomto článku na str. X, v popisku obr. 1 k nesprávnému uvedení jména O. Rychnovského. Správně má být: "Manželé Milena a Otomar Rychnovští tam po mnoho let nacházeli sůj druhý domov." Čtenářům se omlouváme.

Články Mileny Rychnovské v Živě

Biografické publikace o Mileně Rychnovské

KOVÁŘ, Pavel. Poděkování M. Rychnovské za opravdovou ekologii. Živa, 1998, 6: XCVI

KRAHULEC, František. Prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. – 70 let. Preslia, 1998, 70: 285–287. (bibliografické doplňky Z. Neuhäuslová)

KVĚT, Jan. Jak funguje příroda? Cesta poznání M. Rychnovské od rostlinného druhu ke společenstvům a ekosystémům jako stavebním kamenům krajiny. Živa, 2003, 6: LXXV–LXXVI

KVĚT, Jan et al. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. – 60 let. Preslia, 1988, 60, 3: 276–280.

KVĚT, Jan. Milena Rychnovská stále aktivní. Živa, 2008, 6: LXXXIII.

KVĚT, Jan. Zápisky z 62 let spolupráce s Milenou Rychnovskou. Živa, 2018, 6: CXLVIII.

KVĚT, Jan. Čestná členka ČBS prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. oslavila své 90. narozeniny (17. 10. 2018). Zprávy České botanické společnosti, 2018, 53. 2: 193–194.

NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka. Jubilea členů České botanické společnosti. Preslia, 2003, 75: 373–378.

SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Bulletin České společnosti pro ekologii. 1. vyd. [s.l.]: České společnosti pro ekologii, 2013-12-30. 18 s. Dostupné online. Kapitola 4. konference České společnosti pro ekologii – Ekologie 2013, s. 11–12.

SMOLÍKOVÁ, Dagmar. Předávat nejen exaktní znalosti, ale také ideu: rozhovor s Milenou Rychnovskou. Sedmá generace, Hnutí DUHA, 2006. Dostupné online zde.

TUČEK, Josef. Zkoumala, co ovlivňuje krajinu. Nyní dostala ocenění. Aktuálně.cz, Economia, 2009. Dostupné online.

Mezinárodní souhrnné publikace, obsahující souhrny československých výsledků výzkumu travinných ekosystémů, vykonaného v programech IBP (International Biological Programme, 1965-74) a MaB (Man and Biosphere při UNESCO, od r. 1970), na nichž se významně podílela Milena Rychnovská:

COUPLAND, Robert T. (ed.). Grassland ecosystems of the world: analysis of grasslands and their uses. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

COUPLAND, Robert T (ed.). Ecosystems of the World, Vol. 8 B, Natural grasslands. Amsterdam: Elsevier, 1993.