Přípravný text Biologické olympiády je dostupný na www.natur.cuni.cz/biologie/biologicka-olympiada/aktualni-rocnik, více též na Facebooku a Instagramu BiO.