Před třemi sty lety, 4. června 1724, se v Žinkovech v západních Čechách narodil Jan Křtitel Boháč, významný český přírodovědec z éry osvícenství. Jeho otec Bartoloměj Antonín Boháč byl správcem žinkovského panství, které patřilo hraběti Františku Václavu Vrtbovi. Jan vystudoval jezuitské gymnázium v Klatovech a v listopadu 1740 se zapisuje v Praze na filozofická studia, jejichž absolvování bylo podmínkou pro přijetí na univerzitu.

Citovaná a použitá literatura

BRÁZDA O. Purkyňův žák Jan Nepomuk Čermák - objevitel interglobulárního dentinu. Prakt. zubní Lék. 1989, 37: 127–131

CÍSLER J. Profesor Jan Čermák a jeho význam pro laryngologii. Čas. Lék. čes., 1928, 67: 929–934

ČERMÁK J. N. Ohledání dutiny hrtanové a nosové pomocí nástrojů laryngoskopických a rhinoskopických vzhledem k patologii těchto částí. Čas. Lék. čes., 1862, 1: 36–39

ENGLERT L. Zásluhy Čermákovy o rhinoskopii. Zprávy lékařské, 1934, 4: 108–114

HALAS F. X. Soupis korespondence J. E. Purkyně. Praha 1987: 63–67

HAUBELT J. Jan Evangelista Purkyně. Praha 1987

CHODOUNSKÝ K. Jan Evangelista Purkyně. Působení jeho pro rozvoj české kultury. Praha 1927

JEDLIČKA J. Styky J. E. Purkyně s rodinou Čermákovou. Nové Athaeneum, 1920, 1: 249–265

KIML J. J. N. Čermák – tvůrce klinické laryngoskopie. Čas. Lék. čes., 1973, 112: 1043–1048

KRUTA V. Fyziologický ústav J. N. Czermaka v Praze. Čs. Fyziol., 1973, 22, s. 93 – 114

KRUTA V. Události z 15. března 1848 v Praze v dopise studenta jeho učiteli. His. Univ. Caro. Prag., 1975, T. XV: 89–104

KRUTA V. Ke sklonku Purkyňova působení na univerzitě. His. Univ. Caro. Prag., 1970, XI: 52–73

MATOUŠEK O. Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy. Praha 1954, s. 188–192

PSOTNÍČKOVÁ J. Neznámý dopis J. E. Purkyně. Věs. čes. Lék., 1939, 51: 519–522

R. Tödesfalle und Nekrologe, J. N. Czermak. Aerztl Correspondenzblatt für Böhmen, 1873, I: 207–210

SABLIK K. Herring, Vintschgau and the Problem of Purkyně´s Succession. Sborník J. E. Purkyně in Science and Culture. Prague, 1988: 1015 – 1033

SAJNER J. Osobnost J. E. Purkyně. Čas. Lék. čes., 1960, 99: 1555–1558

SCHRUTZ O. Jan Nepomuk Czermak (1828 – 1873), Prakt. Lék., 1928, VIII: 527–531

SPRINGER A. J. N. Czermak. Eine Biografische Skizze. In CZERMAK J. N. Gesammelte Schriften II, Leipzig, 1879: XI–XLVI

STEINBERG H. Woher Czermaks Garten Seinen Namen hat. Leipziger Blätter, 2000, 37: 47-49

URZIDIL J. Goethe v Čechách. Praha 2009: 150–151

VINAŘ J. Neznámý dopis J. E. Purkyně. Čas. Lék. čes. 1935, 74, s. 993