Občanská věda se stala populárním prvkem volnočasových aktivit široké veřejnosti a důležitým nástrojem vědeckých výzkumů. Její rychlý rozvoj však v některých zemích, včetně České republiky, předběhl její ukotvení v rámci institucionální podpory, což komplikuje využití všech dostupných benefitů, zejména ve vzdělávání. Ačkoli tedy některé výzvy úspěšně překonáváme, jiné stále čekají na svou příležitost.

K dalšímu čtení v Živě

Aplikace iNaturalist: závislost na pozorování přírody (2023, 3)

Citovaná a použitá literatura

BONNEY, Rick. Citizen science: A lab tradition. Living Bird, 1996, 15.4: 7-15.

COOPER, C. 2016. Quality and quality with citizen science. Citizen Science Projects, People, and Perspectives. SciStarter, SciStarter.

HAKLAY, Muki. Citizen Science and Volunteered Geographic Information: Overview and Typology of Participation. In: Sui, D. Z., Elwood, S., Goodchild, M. F.: Crowdsourcing Geographic Knowledge: Volunteered Geographic Information (VGI) in Theory and Practice (pp.105–122). Netherlands: Springer, 2013.

TROJAN, Jakub, et al. Citizen science as a new approach in Geography and beyond: Review and reflections. Moravian Geographical Reports, 2019, 27.4: 254-264.

Citizen science has become a popular element of leisure activities for the general public and a crucial tool in scientific re­search. However, its rapid development in some countries, including the Czech Republic, has not been followed by institutional support, complicating the utilisation of all available benefits, especially in education. While some challenges are successfully overcome, others still await resolution.