Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je lesním druhem obojživelníka, který obývá listnaté nebo smíšené lesy s přítomností drobných potůčků nebo pramenišť. Zimu tráví v různých zemních úkrytech nebo v jeskyních. Během zimních oteplení mohou být mloci aktivní. Větší aktivita mloků bývá zaznamenána při teplotách nad 5 °C. Dne 18. prosince 2018 byl u obce Kaliště (okres Praha-východ) zaznamenán během dne výskyt tří jedinců mloka skvrnitého při teplotě +1 °C a drobném mrholení. Pozorování mloka skvrnitého při takto nízkých teplotách nebývá běžné.

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

The Fire Salamander (Salamandra salamandra) is an amphibian species inhabiting deciduous or mixed woods and fo­rests with the presence of small brooks and springs. It hibernates in a variety of terres­trial shelters and in caves and may be active during winter warm-ups. A higher rate of activity is recorded at temperatures above 5 °C. Three active specimens of the Fire Salamander were observed near the municipality of Kaliště (Praha-východ district) on 18th December 2018. It was drizzling and the temperature was 1 °C. The winter observation of the species in such low temperatures is not common.