Pozorování ptáků je jednou z nejoblíbenějších aktivit ornitologů a přírodovědců obecně, ptáci svým chováním ale zaujmou i nejednoho laika. Internet a počítačové technologie představují novodobé nezbytnosti, které významně ovlivňují podstatnou část našich aktivit i způsob, jímž vnímáme život kolem sebe. Propoje­ním environmentálního světa s technologiemi vznikají nové příležitosti, včetně možnosti pozorovat nejintimnější momenty ptačího života bez rušivých vlivů člověka, navíc třeba ze školy. Tento citlivý způsob nahlédnutí do ptačích domácností umožňuje zábavnou formou pochopit radosti i starosti našich ptačích sousedů a přispět ke zlepšení společného soužití. Je také příležitostí pro celou řadu inovací v procesu formálního vzdělávání.

Poděkování autorů

Děkujeme V. Hlaváčovi. J. Kubizňákovi a firmě Elnico s.r.o. za výjimečnou spolupráci. V. Klapetekovi, P. Junkovi, J. Bartoškovi a M. Hruškovi vděčíme za pomoc s dílčími aktivitami. Zvláštní poděkování náleží všem zúčastněným školám, nadšeným učitelům, studentům, žákům a jednotlivcům. Projekt byl finančně podpořen ČZU v Praze, Magistrátem hlavního města Prahy a Operačním programem Praha – Pól růstu (OP PPR).

Internetové odkazy

Webové stránky projektu Ptáci Online

https://www.ptacionline.cz/cz/homepage

Nejzajímavější videa a další výstupy projektu Ptáci Online

https://www.ptacionline.cz/cz/vysledky-projektu

Metodická brožura pro práci s chytrou ptačí budkou je ke stažení ve formátu pdf na odkazu zde

Brožura obsahuje technické informace o chytré ptačí budce, včetně návodu na její instalaci a údržbu. Kromě toho se čtenáři dozví zajímavé biologické informace o druzích ptáků, které často vyhledávají chytrou budku pro svá hnízdění. Publikace poskytuje řadu inspirativních námětů, jak zapojit žáky a studenty do hodnocení biologických pozorování. Vyzývá například ke zkoumání struktury potravy ptáků, sledování doby snesení vajec, či vylíhnutí prvního mláděte a odletu posledního mláděte z budky. Brožura byla vydána Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a byla finančně podpořena hlavním městem Prahou (MHMP).

Citovaná a použitá literatura

BEZOUŠKA, V.; DĚD, P.; DRDÁKOVÁ-ZÁRYBNICKÁ, M. The automatic system for monitoring of owls’ nests. In: ITCE 2005 Conference Abstracts. Prague: Technical Faculty, Czech Univ. of Agriculture in Prague, 2005. p. 173-182.

KUBIZŇÁK, Petr, et al. Designing network‐connected systems for ecological research and education. Ecosphere, 2019, 10.6: e02761.

ZÁRYBNICKÁ, Markéta. Parental investment of female Tengmalm's Owls Aegolius funereus: correlation with varying food abundance and reproductive success. Acta Ornithologica, 2009, 44.1: 81-88.

ZÁRYBNICKÁ, Markéta. Using automated data collection from nest boxes for avian research and education. Habilitation Thesis, Czech University of Life Sciences Prague, Prague, 2020.

ZÁRYBNICKÁ, Markéta; OSOBA, Vlastimil. 2020. Chytrá ptačí budka: od technologie k biologii. Fakulta životního prostředí. Magistrát hl. m. Praha, Praha.

ZÁRYBNICKÁ, Markéta; SEDLÁČEK, Ondřej; KORPIMÄKI, Erkki. Do Tengmalm’s Owls alter parental feeding effort under varying conditions of main prey availability?. Journal of Ornithology, 2009, 150: 231-237.

ZÁRYBNICKÁ, Markéta; RIEGERT, Jan; ŠŤASTNÝ, Karel. Diet composition in the Tengmalm's Owl Aegolius funereus: a comparison of camera surveillance and pellet analysis. Ornis Fenn, 2011, 88: 147-153.

ZÁRYBNICKÁ, Markéta; KORPIMÄKI, Erkki; GRIESSER, Michael. Dark or short nights: differential latitudinal constraints in nestling provisioning patterns of a nocturnally hunting bird species. PLoS One, 2012, 7.5: e36932.

ZÁRYBNICKÁ, Markéta; SKLENIČKA, Petr; TRYJANOWSKI, Piotr. A webcast of bird nesting as a state-of-the-art citizen science. PLoS biology, 2017, 15.1: e2001132.

ZÁRYBNICKÁ, Markéta, et al. Smart nest box: a tool and methodology for monitoring of cavity‐dwelling animals. Methods in Ecology and Evolution, 2016, 7.4: 483-492.