K dalšímu čtení v Živě

Zimní období (2017, 1)

Citovaná a použitá literatura

JUNGMANN, J. Slovník česko-německý. Praha 1835–1839.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání. NLN, Praha 1997.

ČAPEK, Karel. Spisy XII. Československý spisovatel, Praha 1983 (str. 42).

NĚMEC, Igor; HORÁLEK, Jan a kol. Dědictví řeči. Panorama, Praha 1986.

KRÁLÍK, Jan a kol.: Každý den s češtinou. NLN, Praha 2009

VAŠKŮ, Zdeněk. Velký pranostikon. Academia, Praha 1998.

Internetové zdroje

Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/)