Ohlédnutí k výročí založení Krkonošského národního parku v r. 1963, ale i pohled do doby přítomné a budoucí přinášejí lesnický a krajinný ekolog prof. Ing. Josef Fanta, CSc., který stál u zrodu národního parku (až do normalizace byl zástupcem ředitele, po revoluci se velmi zasloužil o záchranu a obnovu místních lesů), se současným ředitelem PhDr. Robinem Böhnischem, absolventem Střední lesnické školy v Trutnově, oboru biologie a občanské výchovy na Univerzitě Hradec Králové a biologie s didaktikou na Univerzitě Karlově. V letech 2003–17 byl členem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředsedou, později předsedou sněmovního výboru pro životní prostředí. V r. 2018 obdržel Cenu Josefa Vavrouška.