Turiony (zimní pupeny) jsou orgány stonko­listového původu vznikající u mnoha vytrvalých vodních rostlin a slouží k bezpečnému přezimování jedinců klesnutím ke dnu. Jde o dormantní, tuhé zásobní orgány se sníženým metabolismem, obsahují chlorofyl a v průběhu zimy se oddělují od mateřské rostliny, která uhyne. V článku jsou řešeny otázky vzniku, morfologie a ekofyziologie turionů.

K dalšímu čtení v Živě

Vrátí se masožravá aldrovandka měchýřkatá do České republiky? (1996, 4)

Ekofyzilogické adaptace ponořených vodních rostlin (2001, 4)

Seznam použité literatury a tabulky s podrobnými výsledky najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.


Turions (winter buds) are organs of stem-fo­liar origin forming in many perennial aquatic plants, they sink to the bottom and facilitate the safe overwintering of individuals. They are dormant, tough storage organs with reduced metabolism, contain chloro­phyll and over the winter season they separate from the decaying mother plant. Here the issues surrounding their origin, morpho­logy and ecophysiology are explained.