Průmyslové velrybářství, ačkoli ho dnes provozují jen dva státy, bývá širokou veřejností považováno za hlavní hrozbu přežití velkých druhů kytovců (Cetacea). Zákaz komerčního lovu kytovců, jenž v rámci Mezinárodní velrybářské komise (IWC) vstoupil v platnost v r. 1986, se na počtu kdysi masově zabíjených kytovců projevil skutečně pozitivně: z 13 druhů jich uznávaný Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) klasifikuje 6 jako globálně ohrožené. Z 80 hodnocených druhů kytovců jich však 27,5 % čelí zvýšenému nebezpečí vyhubení. Nejvýznamnější hrozbu pro existenci těchto unikátních savců v současnosti nepředstavuje velrybářství, ale jejich masový úhyn zejména v rybářských sítích a znečištění světového oceánu včetně kontaminace umělohmotným odpadem. O vlivu změn podnebí na kytovce zatím nemáme dostatek informací. I kdyby byl zákaz průmyslového lovu velkých kytovců nakonec IWC přece jen zrušen, k obnově velrybářského průmyslu by nedošlo – byl by ekonomicky vysoce ztrátový.

K dalšímu čtení v Živě

Rub a líc cestovního ruchu zaměřeného na faunu a flóru (2023, 1)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Industrial whaling, although only carried out by two nations at present, is considered a primary threat to large species of cetaceans (Cetacea). The moratorium that entered into force within the framework of the International Whaling Commission (IWC) in 1986 has positively influenced the numbers of previously massively hunted whales: of 13 species, the broadly respected International Union for Conservation of Nature (IUCN) classifies 6 as globally threatened. Moreover, out of 80 cetacean species assessed, 27,5 % now face a higher risk of extinction. At present the most important threat to these unique mammals on a global scale is mass mortality due to fishing nets and marine pollution including that caused by plastics. There has been a lack of adequate information on the impact of climate change on cetaceans. Even if the IWC lifted the ban on commercial whaling, the whaling industry would not revive simply because it would be unprofitable.