Knihu vydal Jihočeský kraj, 2022, více na https://zp.kraj-jihocesky.cz

Citovaná a použitá literatura

BATOUŠEK, Petr; KEŽLÍNEK, Zdeněk. Kruštíky České republiky. ZO ČSOP Hořepník, Prostějov.

CAMERON, Duncan D., et al. The chlorophyll‐containing orchid Corallorhiza trifida derives little carbon through photosynthesis. New Phytologist, 2009, 183.2: 358-364.

CLAESSENS, Jean; KLEYNEN, Jacques. The flower of the European orchid: form and function. Claessens & Kleynen, Geulle. 2011.

ČELAKOVSKÝ, Ladislav. Prodromus květeny české. IV. Praha, 1883.

DYKYJOVÁ, Dagmar. Ekologie středoevropských orchidejí. České Budějovice: Kopp, 2003.

GERŽA, Michal. Orchideje Orlických hor a podhůří. Hlinné: SEN, 2019.

JATIOVÁ, Matilda., ŠMITÁK, Jindřich. Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Třebíč: ArcaJiMfa, 1996.

NEPRAŠ, Karel, et al. Orchideje Českého středohoří. Litoměřice: Oblastní muzeum v Litoměřicích, Helena Osvaldová – nakladatelství Oswald, 2008.

NEPRAŠ, Karel; KROUFEK, Roman; VLAČIHA, Vlastislav. Orchideje Českého středohoří. 2. rozšířené vydání. Ústí nad Labem: Český svaz ochránců přírody, 2018.

PROCHÁZKA, František. Naše orchideje. Pardubice: Krajské muzeum východních Čech, 1980.

PROCHÁZKA, František; VELÍSEK, Václav. Orchideje naší přírody. Praha: Academia, 1983.

PRŮŠA, David. Orchideje České republiky. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0726-4.

PRŮŠA, David. Orchideje České republiky. 2. rozšířené vydání. V Brně: CPress, 2019. ISBN 978-80-264-2557-1.

PRŮŠA, David; ŠEDIVÝ, Václav. Orchideje jižních Čech. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2022.

TLUSTÁK, Vlastimil.; JONGEPIEROVÁ-HLOBILOVÁ, Ivana. Orchideje Bílých Karpat. 1. vydání. Olomouc: Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, 1990.

VLAČIHA, Vlastislav. Prstnatce České republiky. Ústí nad Labem: ČSOP, ZO 38/02 Launensia, 2013

VLAČIHA, Vlastislav. Ohrožené druhy orchidejí Ústeckého kraje. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2019