Odchyt do živolovných pastí umístěných ve vodním prostředí představuje dnes standardní neinvazivní metodu inventarizace fauny, mimo jiné vodního hmyzu, raků, obojživelníků nebo ryb. Přestože v minulosti byly na obdobném principu konstruovány vrše k lovu ondatry pižmové (Ondatra zibethicus), zůstávají savci odchycení do v současnosti používaných živolovných pastí buď nepovšimnuti, nebo přehlíženi. Jedním z necílových druhů, který se do tohoto typu pastí příležitostně chytí, je hryzec vodní (Arvicola amphibius). Za jakých okolností k tomu dochází, je tématem tohoto článku, nálezy diskutujeme jak z pohledu ekologie hryzce, tak v kontextu použité metody odlovu.

Citovaná a použitá literatura

HERÁŇ, Ivan. Příspěvek k funkční anatomii hryzce vodního (Arvicola terrestris L.). Věstník Československé zoologické společnosti, 1961, 24.1: 28–38.

JEŘÁBKOVÁ, Lenka; BOUKAL, David. Živolovné pasti – účinná metoda průzkumu čolků a vodních brouků. Ochrana přírody, 2011.5: 23–25

KOLÁŘ, Vojtěch, et al. Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech II. Sbornik Jihoceskeho Muzea v Ceskych Budejovicich Prirodni Vedy, 2018, 58.

KOLÁŘ, Vojtěch; FRANTA, Pavel; HESOUN, Petr. Vodní brouci a ploštice vybraných maloplošných zvláště chráněných území jižních Čech V. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 2022,62: 49–60.

KOZÁK, Pavel; BUŘIČ, Miloš; POLICAR, Tomáš. Metodika lovu raků. Vodňany: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, 2007.

KRYŠTUFEK, Boris, et al. Fossorial morphotype does not make a species in water voles. Mammalia, 2015, 79.3: 293-303.

MAČÁT, Zdeněk; JEŘÁBKOVÁ, Lenka; REITER, Antonín. Aplikace nové metody při mapování obojživelníků. Herpetologické informace, 2010, 9.1: 5–6.

PANTĚLEJEV, P. A. (ed.). Vodjanaja polevka. Moskva: Nauka, 2001.

REICHSTEIN, H. Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) – Schermaus. In: Niethammer J. & Krapp F. (eds), Handbuch der Säugetiere Europas. Band 2/I: Rodentia II (Cricetidae, Arvicolidae, Zapodidae, Spalacidae, Hystricidae, Capromyidae), pp. 217–252, Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft, 1982.

SCHLEICH, Sachsa. Amphibiennachweise bei der Flusskrebserfassung mit Hilfe verschiedener Reusentypen. In: Kronshage A. & Glandt D. (eds), Wasserfallen für Amphibien: Praktische Anwendung im Artenmonitoring, Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 77. Münster : LWL-Museum für Naturkunde, 2014

Although the aquatic habits of European Water Voles (Arvicola amphibius) are well known, there is very little information on their willingness to enter various underwater traps. Here we report five cases in which water voles were found drowned in baited funnel traps for fish or aquatic insects. One or two voles per trap were recorded. We believe that the herbivorous water voles entered the traps with chicken liver inside accidentally. It is unclear why they were unable to exit the funnel traps and died. The authors will appreciate it if any additional data on mammals found in funnel traps are shared with them.