K dalšímu čtení v Živě

Hroše, myše, fretče... aneb O mláďatech (2016, 2)

Citovaná a použitá literatura

Akademický slovník současné češtiny: https://www.slovnikcestiny.cz/uvod.php

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

KRÁLIK, Lubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny; Veda, Bratuslava 2015

POŠTOLKOVÁ, Běla. Sémantické kategorie samců, samic a mláďat v odborném vyjadřování zoologickém; Naše řeč, ročník 60 (1977), č. 4, s. 206–210

Sr. Kurník, perličník, krůtník, husník a kachník; Naše řeč, ročník 37 (1954), č. 7–8, S. 255–256

Slovník afixů užívaných v češtině (https://www.slovnikafixu.cz/)

Český národní korpus ( https://kontext.korpus.cz/)