Článek podrobněji představuje rostlinu roku 2024, kterou Česká botanická společnost vyhlásila kosatec sibiřský (Iris sibirica) – ohrožený druh naší květeny, reprezentující mizející biotop pravidelně kosených střídavě vlhkých luk – spolu s nově objeveným nepůvodním druhem kosatce, velice podobným kosatci sibiřskému, a to kosatcem krvavým (I. sanguinea), do volné přírody zplaňujícím ze zahrad a šířícím se na stanoviště kosatce sibiřského.

K dalšímu čtení v Živě

Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi (2015, 3)

Aplikace iNaturalist: závislost na pozorování přírody (2023, 3)

Internetové odkazy

Rostlina roku – Formulář pro sběr floristických údajů v rámci akce České botanické společnosti www.rostlinaroku.cz

www.inaturalist.org

Databáze české flóry a vegetace Pladias https://pladias.cz/

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

This article presents more details on the plant of the year for 2024, declared by the Czech Botanical Society, the Siberian Iris (Iris sibirica) – an endangered species of Czech flora, representing a disappearing habitat of regularly mowed periodically wet meadows – together with a newly discovered alien species of Iris, very similar to I. sibirica, called I. sanguinea, a species escaping from gardens and spreading into the habitats of I. sibirica.