Více informací na webové stránce Jednoty tlumočníků a překladatelů www.jtpunion.org